Elected Members

Political Chair Person of district Jashpur

Member of Parliament Member of Rajya Sabha
Shri Vishnudev Sai Shri Ranvijay Singh Judev.

Member of State Legislative Assembly

Constituency MLA Party Voters(Male/Female)
12- Jashpur (ST) Shri Rajsharan Bhagat BJP +91-90290/88974
13-Kunkuri(ST) Shri Rohit Kumar Sai BJP +91-79278/80721
14-Pathalgaon (ST) Shri Shivshankar Painkra BJP +91-86864/88558

 

Block Gram Panchayat Ward Panchayat ZP/JP Chairman
Zila Panchayat 411 6119 Smt.Thunni Bai
Manora 41 289 Smt. Atwari Nag
Jashpur 40 557 Miss Indravati
Duldula 29 237 Shri Seghnath Sidar
Kunkuari 49 1021 Shri Rohit Sai
Bagicha 82 1092 Shri Pradeep Singh
Kansabel 36 1081 Smt. Jermeena
Parsabahar 56 561 Shri Hemanti Sai
Pathalgaon 78 1281 Shri Arjun Sai